EchtErik Festival - Congres

ijdens het EchtErik festival, dat op 17 juni in Martiniplaza plaatsvindt, zal er rondom het thema popeducatie een congres plaatsvinden voor beleidsmakers, onderwijsinstellingen, studenten en andere belangstellenden. 

Sprekers zijn o.a. professor cultuureducatie Evert Bisschop Boele, kunsteconoom Pim van Klink en WORM-directeur Jan Pier Brands. Jack Pisters (Conservatorium van Amsterdam) zal zijn leerlingvolgsysteem AMACK presenteren en er zullen discussies plaatsvinden over hoe talent zich het beste kan ontwikkelen. Nieuwe innovatieve interactieve manieren van popeducatie worden getoond, zoals ‘HubTower’; een mobiel band in-a-box concept en MusicMonster van Kunstenschool ZG. Deelnemers aan het congres hebben vrij toegang tot alle programmering op het festival.

17 juni 2017
13.00 Inloop
13.30 Plenair
14.00 Start lezingen
17.00 Einde lezingen/ start Borrel
18.00 Einde congres

Entree
€ 30,- incl. 2 consumpties

Meer informatie
www.echterikfestival.nl/congres

Wanneer wilt u heen?

Wanneer wilt u heen?