Scholenmarkt Groningen

Op 14 en 15 november 2017 houden meerdere scholen voor voortgezet onderwijs uit de stad Groningen en de Ommelanden een Scholenmarkt in MartiniPlaza Groningen. 

Op deze informatiemarkt kun je met leerlingen en docenten van verschillende scholen praten. Zo krijg je een goed beeld van de mogelijk­heden.
Tijdens de Scholenmarkt maken de scholen ook bekend wanneer ze hun eigen open dagen houden.


Natuurlijk zijn je ouders/verzorgers ook van harte welkom!

Datum en openingstijden
Dinsdag 14 november en woensdag 15 november van 17.00-20.00 uur

Toegang
Gratis

Meer informatie
www.scholenmarktgroningen.nl