Jan Geert Vierkant nieuwe directeur Martiniplaza

woensdag 29 september 2010

Jan Geert Vierkant wordt per 1 december a.s. de nieuwe directeur van Martiniplaza.
Vierkant was 11 jaar algemeen directeur van het Noord Nederlands Orkest. Hij volgt
Hans Schraders op die sinds januari als directeur ad interim binnen Martiniplaza een
omvangrijk veranderingsprogramma heeft doorgevoerd. Schraders blijft tot en met eind
november als statutair directeur aan Martiniplaza verbonden.

Quote voorzitter Raad van Commissarissen Martiniplaza:
“Jan Geert Vierkant past naadloos in het door ons opgestelde profiel, zijn ervaring in de
operationele marketing en het sturen van veranderingsprocessen kunnen we in de huidige
marktsituatie goed gebruiken”.

Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen ondergaat, vrijwel tegelijkertijd met de binnenkomst van de nieuwe
directeur, een aantal wijzigingen. Hans van Bokkum en Jorrit Volkers verlaten dit belangrijke
toezichthoudend college. Per 1 november a.s. treden Cathalijne Elings, Bert Derksen en als vice
voorzitter Seerp Leistra toe. Henk Pijlman blijft als voorzitter en Mirjam de Meijer als lid.