BusinessWise College

BusinessWise College

Over BusinessWise College

BusinessWise College is een samenwerking tussen VNO-NCW MKB Noord, Provincie Groningen, Rabobank en Martiniplaza. In 2013 heeft Martiniplaza het concept BusinessWise met ondersteuning van een aantal publieke en private partners geïntroduceerd. Een hoogleraar of lector geeft een interessant college, gericht op de praktijk van ondernemers en het bedrijfsleven.

Collegebank voor zakelijk Noord-Nederland

We bieden in 2024 drie keer een interessant college tijdens een smakelijke lunch aan. Het is naast een ontmoetingsplek, de collegebank voor zakelijk Noord-Nederland, waar science en business met elkaar worden verbonden. Een hoogleraar of lector geeft een college dat ingaat op actuele ontwikkelingen, maatschappelijke trends, wetenschappelijk onderzoek en gericht op de praktijk van ondernemers en het bedrijfsleven. 

Initiatief van VNO-NCW MKB Noord, Provincie Groningen, Rabobank en Martiniplaza

BusinessWise College, een gezamenlijk initiatief van VNO-NCW MKB Noord, Provincie Groningen, Rabobank en Martiniplaza vervult een belangrijke rol als ontmoetingsplaats en kennisplatform voor zakelijke gemeenschappen in Noord-Nederland. Door hoogleraren en lectoren uit te nodigen om colleges te geven, biedt het programma een unieke gelegenheid om de nieuwste inzichten uit wetenschappelijk onderzoek te verbinden met de praktijk van het bedrijfsleven.

Focus

De focus van BusinessWise College ligt op het belichten van actuele ontwikkelingen en maatschappelijke trends die relevant zijn voor ondernemers in Noord-Nederland. Door middel van deze colleges krijgen deelnemers niet alleen waardevolle inzichten in de laatste wetenschappelijke bevindingen, maar ook praktische handvatten om deze inzichten toe te passen binnen hun eigen bedrijfscontext.

Het feit dat de colleges worden gehouden in combinatie met een smakelijke lunch draagt bij aan een informele en inspirerende sfeer, waarbij deelnemers de gelegenheid hebben om te netwerken en ervaringen uit te wisselen. Bovendien biedt de samenwerking tussen VNO-NCW MKB Noord, Provincie Groningen, Rabobank en Martiniplaza een breed scala aan expertise en middelen, waardoor BusinessWise College een waardevol platform is voor zakelijk Noord-Nederland.

Verbinden van wetenschap en bedrijfsleven

Door zich te richten op het verbinden van wetenschap en bedrijfsleven, draagt BusinessWise College bij aan de innovatie en groei van de regionale economie. Het bevordert een cultuur van levenslang leren en kennisdeling, waardoor ondernemers en bedrijven beter in staat zijn om in te spelen op veranderende marktomstandigheden en nieuwe zakelijke kansen te benutten.