VNG Jaarcongres 2023

VNG Jaarcongres 2023

VNG Jaarcongres 2023

De VNG nodigt alle gemeentebestuurders op 13 en 14 juni van harte uit voor een jaarcongres vol inspiratie. Groningen is deze dagen het decor waar gemeentebestuurders uit heel Nederland elkaar kunnen ontmoeten om samen een stap naar voren te zetten. U kunt de Jaarrede van de VNG-voorzitter en de Algemene Ledenvergadering op woensdagochtend 14 juni ook digitaal volgen via de website van VNG

Foto: VNG congres

Over de VNG

In 1912 werd de Vereniging van Nederlandse Gemeenten opgericht. Zij werken aan een krachtige lokale overheid. Dat doen ze door agendasettend te zijn voor gemeenten, relevante vraagstukken en ontwikkelingen te bespreken. 

Wat doet de VNG?

Alle Nederlandse gemeenten zijn lid van de VNG, en samen vormen zij de vereniging. De koers van de VNG wordt bepaald door de leden, die vertegenwoordigd zijn in het bestuur en 15 commissies. Drie pijlers zijn de basis van de vereniging. Dat zijn kennisdeling, belangenbehartiging en ondersteuning/dienstverlening bij de uitvoering.

Jaarcongres VNG

Op het VNG Jaarcongres 2023 in Groningen biedt VNG inspirerende ideeën uit de wetenschap en praktijk voor oplossingen voor de grote opgaves waar gemeenten voor staan. Ook is er op 13 en 14 juni ruimte om de beste voorbeelden en geleerde lessen uit eigen gemeenten met elkaar te delen. Hoe krijg je inwoners mee in grote veranderingen? Hoe geef je als bestuurder het goede voorbeeld? Hoe verbind je generaties met elkaar om samen de toekomst vorm te geven? Hoe kom je uit politieke impasses? Hoe benut je de denk- en doekracht van inwoners, ondernemers en organisaties? Hoe gebruik je de crisis als kans? Deze en nog veel meer vragen komen aan bod in het plenaire programma en ruim vijftig middagsessies.

Locaties

De plenaire programma's vinden plaats in Martiniplaza in Groningen. De middagsessies op dinsdag 13 juni vinden plaats in regio Groningen. Forum Groningen is dezelfde dag de locatie voor de ontvangst en het avondprogramma van de gastgemeente.

Datum

Het VNG congres vindt plaats op dinsdag 13 en woensdag 14 juni. 

Meer informatie