11059

Donar en Martiniplaza tekenen nieuw contract

Maandag 25 september 2023 - Vrijdag 22 september 2023 hebben de directies van Donar en Martiniplaza hun samenwerking bekrachtigd door het tekenen van een nieuw contract. Het bestaande contract was komen te vervallen nu Donar als BV verder gaat. Op de dag voor de eerste wedstrijd bezegelden Jakob Klompien en Willem de Kok de gemaakte afspraken waarbij met name naar de toekomst gekeken werd. Er is de afgelopen jaren nauw samengewerkt om Donar op sportief gebied te ontwikkelen en Martiniplaza als topsportlocatie onder de aandacht te brengen. Binnen deze gebieden heeft de samenwerking veel opgeleverd.  

Beiden zullen zich inspannen dit beleid voort te zetten en te werken aan een succesvolle toekomst als Huis van Donar en Eredivisieclub. 

Komend seizoen speelt Donar haar thuiswedstrijden vertrouwd in ‘Het Huis van Donar’. En dat zorgde voor een goede sfeer want afgelopen weekend zette een gepassioneerd Donar Martiniplaza in vuur en vlam. 2750 toeschouwers genoten van een spannende wedstrijd. Met een mooie overwinning begint Donar goed aan de competitie tegen recordkampioen Heroes Den Bosch.

Martiniplaza wenst Donar een goed basketbalseizoen.