BusinenessWise College

BusinenessWise College
BusinenessWise College
BusinenessWise College

Succesvolle editie BusinessWise College Met Dr. Van de Brake

5 juni 2024 – Dinsdag 4 juni vond er wederom een succesvolle editie plaats van BusinessWise College. Bijna 150 deelnemers uit zakelijk Noord-Nederland kwamen samen om kennis op te doen, te netwerken in een gezellige sfeer en genoten gezamenlijk van een uitgebreide lunch. 

Thema BusinessWise College 

De druk op jongvolwassenen, zowel in hun privéleven als op het werk, is een groeiend probleem. Dit was het centrale thema tijdens een inspirerende lezing van Dr. Joost van de Brake van de Rijksuniversiteit Groningen, tijdens BusinessWise College. Van de Brake, een expert op het gebied van menselijk gedrag in werkomgevingen, presenteerde inzichten uit zijn promotieonderzoek en gaf werkgevers concrete adviezen om hun jonge werknemers gezond en vitaal te houden.

Zijn de jongeren van nu anders dan vroeger?

Dr. Van de Brake benadrukte dat, hoewel er geen bewijs is voor stereotype verschillen zoals een 'millennial mindset' of 'Gen-X luiheid', jongeren wel anders reageren op maatschappelijke uitdagingen dan ouderen. "Het is belangrijk om generatiegebonden denken te vervangen door levensloopdenken," stelde hij.

Om dit uit te leggen verwees Joost naar de resultaten van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2023, uitgevoerd door TNO en het CBS in samenwerking met het ministerie van SZW. Uit deze enquête, waaraan ruim 60.000 werknemers deelnamen, bleek dat jongeren méér stress of burn-out klachten ervaren dan ouderen. Dit heeft niet met de generatie te maken, maar met de leeftijdscategorie. Ook kan dit komen door maatschapelijke uitdagingen, zoals lastige woningmarkt, social media en inflatie.

Werken in meerdere teams

Daarnaast werden belangrijke bevindingen en praktische tips uit het onderzoek naar het werken in meerdere teams (multi-teaming) verteld. Mensen zijn vaak in verschillende teams tegelijk actief, wat zowel voordelen als uitdagingen met zich meebrengt. Het werken in meerdere teams kan leiden tot diversiteit in taken en verhoogde motivatie, mits goed gemanaged.

Een van de belangrijkste adviezen die Dr. Van de Brake aan werkgevers gaf, is het inventariseren van de concrete werkuitdagingen en belemmeringen die medewerkers ervaren. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van een Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO).

BusinessWise College bijwonen? 

De volgende editie van BusinessWise College is dinsdag 19 november

 

Over BusinessWise College

BusinessWise College is een samenwerking tussen VNO-NCW MKB Noord, Provincie Groningen, Rabobank en Martiniplaza. In 2013 heeft Martiniplaza het concept BusinessWise College met ondersteuning van een aantal publieke en private partners geïntroduceerd. Een hoogleraar of lector geeft een interessant college, gericht op de praktijk van ondernemers en het bedrijfsleven.

Meer over BusinessWise College
Over BusinessWise College
Over BusinessWise College